Rätt till utbildning

Emaljkliniken är Rädda Barnens företagsvän!

Utbildning handlar om så mycket mer än om att kunna läsa, skriva och räkna. Inget är så effektivt för att förebygga sjukdom och lidande. 171 miljoner människor i världen skulle kunna ta sig ur fattigdom om alla barn fick lära sig att läsa. Därför är utbildning ett av de områden som Rädda Barnen satsar mest på.


Om projektet:

  • Utbildar lärare om barns rättigheter och arbetar för att de inte ska använda våld och kränkande bestraffning i skolan

  • Inrättar elevråd där barn utbildas om sina rättigheter för att öka elevinflytandet

  • Påverkar attityder så att barn som diskrimineras, till exempel på grund av kön, funktionsnedsättning och etnicitet, ska få gå i skolan

  • Upprättar barnvänliga platser där barn snabbt kan komma igång med sin utbildning

  • Påverkar regeringar så att de avsätter resurser för kvalitativ grundutbildning för alla barn

  • Bygger och restaurerar skolor där det behövs och delar ut undervisningsmaterial


Läs mer om hur Rädda Barnen jobbar med barns rätt till utbildning.

(PDF) Tack för att du hjälper barn få utbildning